Glukosamin ger dig rörligheten tillbaka

Att ta kosttillskott som har glukosamin hjälper den som har bekymmer med rörligheten och upplever att leder och brosk känns slitna. För att kroppen och dess rörlighet ska fungera som den ska så krävs nämligen framställning av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur skänker smörjande effekt åt leder samt brosk.

En del personer upplever dock besvär eftersom hyaluronsyran inte produceras som den bör.

Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och skyddar samt har dämpande verkan på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder samt hård träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har följaktligen som uppgift att motverka eller mildra nötning på leder och brosk, och det är flertal personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns flertal fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det rentav en mirakulös behandling. Det ger till exempel inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Således har det inte på något sätt skadande effekter på människan.

Nyttjande av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Därjämte har människor med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullkomligt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även dämpa ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter ett par veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att leda till biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat klart att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosamin.

nyponpulver eller glukosamin vid artros

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar tillta i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan leda till att ett skadat ledbrosk kan bli alldeles återställt.