Hälsofrämjande effekter med glukosamin

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder samt hård träning innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa eller mildra slitage på leder samt brosk. Många personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig omfattning av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullkomligt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. artrosbehandling.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

glukosamin hund

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. Det kan rentav leda till att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.