E202 kaliumsorbat är ett vanligt förekommande konserveringsämne pulver och har E-nummer E 202

E202 kaliumsorbat är ett vanligt förekommande konserveringsämne pulver med E-nummer E202.

Kaliumsorbat E202 är ett vitt granulat som ser ut såsom små stavar och började användas på 1900-talet. Kanske var det officinellt i de tvenne sista svenska farmakopéerna, 1925 och 1946. Idag upptaget i den europeiska.

E

Salt av sorbinsyra. Både syran samt dess salter (sorbater) uppträder naturligt i frukt och bär, såsom rönnbär, men tillverkas syntetiskt.

Salt av sorbinsyra (E 200). Konserveringsmedel E202 som framförallt stoppar jäst- och mögelsvampar, men också somliga bakterier.

En stor tillverkare är Nantung (Nantong) Acetic Acid Corporation i Kina. Därifrån får Norfood, som försörjer 45% av konserveringsämnen för livsmedel i Sverige, sitt kaliumsorbat E202.

Mått samt tyngd: 100 ml väger ca 50 gram. 100 gr = ca 200 ml.
• Olösligt i vegetabiliska samt eteriska oljor.
• Lösligt i diväteoxid.
• Effektivt i sura samt svagt sura blandningar
• I neutrala samt alkaliska blandningar (pH över 6) är den konserverande effekten sämre.
Kan lagras (torrt) i åratal. Håller mer än 10 år om lagringen är rätt.

Kaliumsorbat, liksom andra konserveringsämne, används för att förhöja en produkts hållbarhet genom att det hämmar tillväxten av en del bakterier, men främst jäst- samt mögelsvampar. Kaliumsorbatet dödar ej jäst och mögel utan förhindrar dess tillväxt.

Kaliumsorbat kallas också “Sorbistat K” alternativt jässtopp. Stabiliserar och hindrar oönskad fortsatt jäsning. Det är ett godkänt konserveringsmedel för livsmedel och motverkar förutom jäst också mögel.

Blandas med kaliumpyrosulfit (vinsvavla) i påsar med jässtopp för hembryggt vin.

Används såsom konserveringsmedel i sura eller svagt sura livsmedel, t.ex. ost, läskeblask, sylt, torkad frukt och grönsaker och förpackat bröd.

Kaliumsorbat är ett godkänt konserveringsmedel i livsmedel som tillåts användas i de flesta livsmedel där konserveringsmedel är tillåtna. Tillsammans med Natriumbensoat (E 211) är kaliumsorbat ett av de mest förekommande konserveringsmedlen i mat. Bäst funktion har det i sura alternativt lätt sura livsmedel med pH nedanför 5 som läskeblask, sylt, gelé och torkad frukt därtill i feta produkter som ost, majonnäs och konditoriprodukter. Kaliumsorbat förekommer även i vin ty det förhindrar efterjäsning och förbättrar smaken. Samma sak i vinsatser som Château Vadeau, Prestige och Prestige Premium.