Postnords Beslut Gör Småföretag och Landsbygden till Förlorare

I Sverige är det en långvarig tradition att uppfatta postservice som en grundläggande tjänst som är tillgänglig för alla, oavsett plats i landet.

Därför är det med stor besvikelse vi nu ser hur Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har fattat ett beslut som slår hårt mot småföretag och kunder utanför de större städerna.

Varubrevskatastrofen hos Postnord.

Nyligen har Postnord valt att endast tillåta mottagning av varubrev på postkontor, vilka enbart är belägna i städerna.

fri
Denna bild utgör en annons.Om du vill beställa, klicka på bilden.

Detta innebär att företag som säljer lätta och små varor nu tvingas använda sig av dyrare paketfrakt för att kunna erbjuda spårbarhet till sina kunder.

Beslutet leder till högre kostnader inte enbart för företagen men även för kunderna.

Det är inte bara en problematik kring ökande kostnader.

Det står om den viktiga principen att alla individer bör ha samma möjligheter till postservice.

Landsbygden, som redan kämpar med otillräckliga tjänster, utsätts åter för en orättvis situation.

Småföretag som är beroende av att skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt upplever detta som en svår stöt.

Nu står de inför beslutet att antingen ta på sig de högre kostnaderna eller att lägga över dem på kundens nota.

Varje val här är ohållbart i det långa loppet och kan orsaka en nedgång i konkurrenskraften för svenska företag.

Detta är också en angelägenhet som rör rättvisa.

Postnord, som ägs av staten, har en skyldighet att agera i allmänhetens intresse.

Att göra det svårare för en stor del av befolkningen att få tillgång till grundläggande posttjänster strider mot denna princip.

Varje del av Sverige ska kunna nyttja likvärdiga villkor för kommers och kommunikation.

Det är märkligt att Postnord redan har en infrastruktur av utlämningsställen som skulle vara kapabla att ta hand om varubrev, förutsatt att de fick anvisningar.